Tytuł artykułu: Rozkłady prędkości przepływu wody w korytach z roślinnością wodną

Autorzy: WÓJTOWICZ, A., KUBRAK, E., KRUKOWSKI, M.

Słowa kluczowe: pomiary prędkości, roślinność wodna, przepustowość koryt

Streszczenie: W pracy opisano metodykę oraz wyniki pomiarów rozkładów prędkości przepływu wody w korycie ze sztucznymi roślinami moczarki kanadyjskiej. Pomiary wykonano przy zmiennych głębokościach przepływu w korycie, spadku dna oraz zagęszczeniu roślin. Uzyskane z pomiarów rozkłady prędkości na głębokości koryta analizowano w zależności od wymienionych parametrów. Dokonano analizy wpływu zmian tych parametrów na przepustowość koryta.

Cytowanie w stylu APA: Wójtowicz, A., Kubrak, E. & Krukowski, M. (2009). Rozkłady prędkości przepływu wody w korytach z roślinnością wodną. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 18 (2), 11-20.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Wójtowicz, Kubrak & Krukowski, 2009), następne powołania: (Wójtowicz i inni, 2009)

Cytowanie w stylu Chicago: Wójtowicz, Adam, Elżbieta Kubrak, Marcin Krukowski. "Rozkłady prędkości przepływu wody w korytach z roślinnością wodną." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 44 ser., vol. 18, nr 2, (2009): 11-20.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Wójtowicz, Kubrak, & Krukowski 2009)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Wójtowicz_Kubrak_Krukowski_2009_PNIKS, author={Wójtowicz, Adam and Kubrak, Elżbieta and Krukowski, Marcin}, title={Rozkłady prędkości przepływu wody w korytach z roślinnością wodną.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN44/A2/art2.pdf}, year={2009}, volume={18 (2)}, number={44}, pages={11-20}}

Pełny tekst PDF


Go Back